Informació bàsica sobre protecció de dades:

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que, MAS NOU ENTORNS S.L és responsable d’un tractament de dades, amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal i que la legitimació es basa en el consentiment de l’interessat.
No estan previstes cessions de dades a tercers, excepte obligació legal.
Vostè té el dret d’accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional.
La procedència de les dades és del propi interessat o del seu representant legal.
Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la web: – https:www.campingmasnou.com.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

•Identitat: MAS NOU ENTORNS S.L -NIF: B55197370

•Adreça postal: C/ MAS NOU, 7, 17486 CASTELLÓ D’EMPÚRIESGIRONA )

•Telèfon: 972454175

•Correu electrònic: info@campingmasnou.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En MAS NOU ENTORNS S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  Consentiment de l’interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MAS NOU ENTORNS S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MAS NOU ENTORNS S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en MAS NOU ENTORNS S.L  procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

  Dades identificatives

  Adreces postals i electròniques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).